Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor producenten van voedingsmiddelen van groot belang. Vanwege onze prominente positie in de keten nemen wij onze verantwoordelijkheid bij het realiseren van een eerlijk en duurzaam voedselsysteem. Samen met onze (keten)partners streven wij naar:

  • Het verkleinen van de CO2-voetafdruk
  • Het circulair en duurzamer maken van verpakkingen
  • Een goede balans tussen dierlijke en plantaardige voeding
  • Verbetering van omstandigheden op het gebied van mensenrechten, milieu en dierenwelzijn
  • Het terugdringen van voedselverspilling.

Werkgebieden

Duurzaamheid