Circulair verpakken

Voedingsmiddelenproducenten hebben een grote verantwoordelijkheid met betrekking tot de duurzaamheid en circulariteit van verpakkingen. Onze leden werken daarom samen met partners in de gehele verpakkingsketen. Dit met als doel het minimaliseren van de milieu-impact van verpakkingen. Daarbij blijven de goede kenmerken van verpakkingen in tact, zoals:

  • Het beschermen van voedingsmiddelen tijdens transport en logistiek
  • Producten langer houdbaar maken waardoor verspilling van voedsel wordt voorkomen
  • Het geven van consumenteninformatie.
Circulair verpakken

Circulaire en duurzame voedselverpakkingen

Circulariteit is een belangrijk middel om klimaatdoelen te realiseren. Het verpakkend bedrijfsleven heeft een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om circulariteit van verpakkingen. Voedingsmiddelenproducenten hebben ambitieuze doelen en werken samen met partners aan het sluiten van de ketens. Ketenpartners moeten ervoor zorgen dat activiteiten, innovaties en investeringen in elkaars verlengde liggen. Met het handvest ‘Circulair en duurzaam verpakken’ wil FNLI deze ketensamenwerking verder intensiveren en leden inspireren en ondersteunen bij het circulair ontwerpen van hun verpakkingen. Het handvest is in lijn met het brancheverduurzamingsplan Duurzame en Recyclebare Voedselverpakkingen 2025.

Op basis van het handvest heeft FNLI samen met NRK Verpakkingen design guidelines voor kunststof verpakkingen opgesteld waarmee wij leden ondersteunen bij het circulair ontwerpen van verpakkingen. Interesse in deze guidelines? Vraag ze aan via onderstaand formulier:

Inzamelen en recycling van verpakkingen

Producenten en importeurs die verpakte producten op de Nederlandse markt brengen zijn wettelijk verplicht een bijdrage te leveren aan de inzameling en recycling van verpakkingen. Elk bedrijf betaalt hiervoor een heffing – ‘afvalbeheersbijdrage verpakkingen’ – aan het Afvalfonds Verpakkingen. Per type verpakkingsmateriaal geldt een tarief. Statiegeld op plastic flessen met frisdrank of water en in 2023 ook op drankenblikjes vallen onder deze heffingen. Met de geïnde heffingen vergoedt het Afvalfonds Verpakkingen de gemaakte kosten voor inzameling, sortering en recycling van huishoudelijk verpakkingsafval.

Voor meer informatie: afvalfondsverpakkingen.nl

Circulair verpakken