Circulair verpakken

Voedingsmiddelenproducenten hebben een grote verantwoordelijkheid met betrekking tot de duurzaamheid en circulariteit van verpakkingen. Onze leden werken daarom samen met partners in de gehele verpakkingsketen. Dit met als doel het minimaliseren van de milieu-impact van verpakkingen. Daarbij blijven de goede kenmerken van verpakkingen in tact, zoals:

  • Het beschermen van voedingsmiddelen tijdens transport en logistiek
  • Producten langer houdbaar maken waardoor verspilling van voedsel wordt voorkomen
  • Het geven van consumenteninformatie.
Circulair verpakken

Duurzame en recyclebare voedselverpakkingen

Circulariteit is het uitgangspunt van onze leden en hun verpakkingsleveranciers bij het ontwerpen van verpakkingen. Het doel van circulariteit is het gebruik verminderen van (fossiele) grondstoffen en materialen in de keten en waar nodig over te stappen op hernieuwbare grondstoffen. Verder ligt de nadruk op het hergebruik van verpakkingen (re-use) en materialen (recycling). Met het brancheverduurzamingsplan Duurzame en Recyclebare Voedselverpakkingen 2025 ondersteunen wij onze leden bij het ontwerpen van duurzame verpakkingen.

Inzamelen en recycling van verpakkingen

Producenten en importeurs die verpakte producten op de Nederlandse markt brengen zijn wettelijk verplicht een bijdrage te leveren aan de inzameling en recycling van verpakkingen. Elk bedrijf betaalt hiervoor een heffing – ‘afvalbeheersbijdrage verpakkingen’ – aan het Afvalfonds Verpakkingen. Per type verpakkingsmateriaal geldt een tarief. Statiegeld op plastic flessen met frisdrank of water en in 2023 ook op drankenblikjes vallen onder deze heffingen. Met de geïnde heffingen vergoedt het Afvalfonds Verpakkingen de gemaakte kosten voor inzameling, sortering en recycling van huishoudelijk verpakkingsafval.

Voor meer informatie: afvalfondsverpakkingen.nl

Circulair verpakken