Voedselverspilling

Het minimaliseren van voedselverspilling tijdens de productie is van grote betekenis voor ons als belangbehartiger van de voedingsmiddelensector en voor onze leden. Het verspillen van voedsel is namelijk zonde en niet duurzaam. Het tegengaan van voedselverspilling is een doeltreffende manier om verdere klimaatverandering beter te beheersen. In de voedingsmiddelensector ontstaat soms voedselverspilling door productiefouten, planningsfouten en snijverlies. Andere factoren zijn afkeuring van grondstoffen of producten vanwege kwaliteits- of veiligheidseisen of vanwege een te korte houdbaarheid. Dit staat ook wel bekend als reststromen. Producenten onderzoeken de mogelijkheden deze reststromen te verminderen. Bijvoorbeeld door ze weer toe te passen in andere productieprocessen. Daarnaast leveren bedrijven aan voedselbanken. Een ander deel van reststromen zetten bedrijven om in duurzame energie (biogas) of is bestemd voor veevoerproductie. Om voedselverspilling verder te beperken werkt de voedingsmiddelensector samen met de Stichting Samen tegen Voedselverspilling. Het doel van deze samenwerking is het inzichtelijk maken van grondstoffenverlies en reststromen en het bevorderen van een meer verantwoord en duurzaam voedselsysteem.

Voedselverspilling