Extranet

De ontwikkeling van een nieuw ledenportaal is in een vergevorderd stadium en wij verwachten u daar binnenkort per e-mail over te informeren.

Alle vergaderstukken en notulen van komende vergaderingen van commissies en expert- en werkgroepen worden per e-mail verstuurd aan de desbetreffende leden. Mocht u op zoek zijn naar specifieke documenten die voorheen op ons extranet gepubliceerd stonden, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat via secretariaat@fnli.nl.