Krachtige sector

De Nederlandse voedingsmiddelensector is een van de grootste sectoren van ons land. De sector is daardoor van grote toegevoegde waarde voor veel andere sectoren en bovendien een stabiele factor voor de Nederlandse economie. Om deze krachtige positie te behouden is een gezond ondernemers- en vestigingsklimaat nodig met oog voor maatschappij en duurzaamheid. Efficiënte samenwerking en balans in de gehele keten – van boer tot bord – zijn daarom van groot belang.

Werkgebieden

Krachtige sector

Een sterke economische positie

De voedingsmiddelensector is een betekenisvolle maakindustrie voor ons land met een sterke economische positie. Dit blijkt ook uit de economische cijfers die wij jaarlijks publiceren.

 

Krachtige sector