Concurrentiekracht

De Nederlandse voedingsmiddelensector is een sterke maakindustrie met een grote economische waarde voor Nederland en Europa. De sector biedt veel werkgelegenheid, heeft een sterke exportpositie en investeert bovenmatig in kennis en innovatie. Nederland kent een stabiel ondernemers- en vestigingsklimaat waar (internationale) voedingsmiddelenproducenten gebruikmaken van de aanwezige kennis en high-tech innovatie. Met eigen onderzoek en ontwikkeling leveren mkb-ondernemers en grootbedrijven daar een verdere bijdrage aan. Om deze positie te behouden is het van belang te blijven investeren in de concurrentiekracht van de voedingsmiddelensector als een van de belangrijke drijvers van de Nederlandse economie. Als belangenbehartiger volgen wij nauwgezet alle discussies op Nederlands en Europees niveau die van invloed zijn op de Nederlandse marktwerking.

Concurrentiekracht

Economische Monitoring

De jaarlijkse economische monitoring die wij uitvoeren, laat zien dat de voedingsmiddelensector een stabiele factor vormt voor de Nederlandse economie. Enkele kerncijfers uit de Monitor Levensmiddelenindustrie 2022 zijn:
1.

Totale productiewaarde

76,9 miljard euro

2.

Bijdrage productiewaarde in andere sectoren

40,2 miljard euro

3.

Toegevoegde waarde

13,4 miljard euro

4.

Bruto Binnenlands Product

Circa 3,7 procent (direct en indirect)

5.

Uitvoerwaarde

43,2 miljard euro

6.

Directe werkgelegenheid

150.000 banen

De voedings- en drankensector is een vitale sector. Zelfs in deze uitdagende tijden toont de sector veerkracht ondanks de sterk stijgende kosten voor agrogrondstoffen, verpakkingsmaterialen, transport en energie en de vele openstaande vacatures.

Duurzaam opgeleid personeel

De Nederlandse voedingsmiddelensector beschikt over hoogwaardig personeel met een hoge arbeidsproductiviteit. Daarnaast zorgt de sector in ons land voor veel regionale werkgelegenheid. In 2020 bedroeg de directe werkgelegenheid 146.000 banen (vol- en deeltijd). Tegelijkertijd heeft de sector te maken met een flink aantal openstaande vacatures. De beschikbaarheid van huidig en toekomstig personeel is van cruciaal belang voor bedrijven. Door te investeren in de kennis en vakmanschap van werknemers bouwt de sector aan een duurzame toekomst. Een goede aansluiting tussen het beroeps- en hoger onderwijs en het bedrijfsleven speelt hierin een belangrijke rol. Opleidingen moeten daarom goed overeenkomen met de verwachtingen van studenten, werknemers én werkgevers. Om die reden zijn wij partner van Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL). Als erkend opleidings- en ontwikkelingsfonds ondersteunt SOL bedrijven en branches uit de voedingsmiddelensector bij investeringen in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Concurrentiekracht