Efficiënte ketens

Voor de voedingsmiddelensector is een efficiënte samenwerking en balans tussen de verschillende schakels in de keten – van grondstof tot eindproduct tot distributie – van groot belang. Wij werken daarvoor nauw samen met onze ketenpartners op gebieden als duurzaamheid, gezondheid, voedselveiligheid en ketenefficiëntie. Daarnaast is het delen van transparante en betrouwbare productinformatie aan afnemers en consumenten een belangrijke pijler. Verder pleiten wij voor markttoegang en een eerlijk internationaal speelveld ten behoeve van de handel.

Transparant delen van productinformatie

In Nederland zijn de meeste producenten, retailers en andere afnemers uit de voedingsmiddelensector aangesloten op een online datapool. Deze datapool is ontwikkeld voor het efficiënt en transparant delen van productinformatie. Dit systeem heet GS1 Data Source. Het is een wereldwijd gestandaardiseerd systeem voor het uitwisselen van gegevens van producten die bestemd zijn voor zowel online verkoop als voor fysieke verkoop in de winkel. De traceerbaarheid van producten – van productielocatie tot de eindgebruiker – is hiermee gewaarborgd. Bij eventuele incidenten zijn voedingsproducten direct traceerbaar om efficiënt uit de handel te halen. Voor een goedwerkend en betrouwbaar datasysteem is het van belang dat het systeem aansluit op de behoeften van zowel leveranciers als afnemers. Periodiek vindt overleg plaats tussen de aangesloten partijen waaraan wij namens de voedingsmiddelensector deelnemen.

Efficiënte ketens

Logistiek van versproducten

Voor de distributie van versproducten in de keten is een efficiënte logistiek belangrijk. Versproducten zoals groente en fruit, brood, verse vleeswaren en kaas zijn immers beperkt houdbaar. Samenwerking tussen producenten van versproducten, logistieke dienstverleners en retailers is daarom essentieel voor het waarborgen van de kwaliteit en duurzaamheid van deze verse producten. De VersFustPool speelt hierin een centrale rol. Binnen deze pool rouleren circa 28 miljoen fusten (kunststof kratten) in diverse gestandaardiseerde maten tussen de verschillende ketenpartijen. Dit maakt de pool bijzonder kostenefficiënt. Door de levensduur van minstens vijftien jaar leveren de fusten bovendien een grote bijdrage aan duurzaamheid in de distributieketen.

De Stichting VersFust is eigenaar van het fust en bepaalt het beleid en de spelregels van de VersFustpool. Samen met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) hebben wij deze stichting in 1996 opgericht. Meer informatie is te lezen op stichtingversfust.nl.

Efficiënte ketens

Oneerlijke handelspraktijken

Vrije en eerlijke handel leidt tot economische groei en werkgelegenheid in Nederland en de Europese Unie. Ter bevordering van vrije en eerlijke handel is op 1 november 2021 de ‘Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen’ (Wet OHP) in werking getreden. Deze wet heeft als doel de positie van onder meer boeren en kleinere verwerkers in de voedingsmiddelenketen te beschermen tegen de marktmacht van grotere spelers. De wet beschrijft welke oneerlijke handelspraktijken tussen leveranciers en afnemers verboden zijn. Bedrijven in de gehele voedingsmiddelenketen hebben de mogelijkheid een beroep te doen op de bescherming van deze wet. Bedrijven met een totale, wereldwijde omzet van maximaal 350 miljoen euro vallen onder het bereik van de wet voor zover zij zakendoen met een (veel) grotere afnemer.  Lees hier meer over de Wet OHP.