Consumenten informeren

Informatie over verpakt eten en drinken moet consumenten in staat stellen een weloverwogen keuze te maken die past bij hun individuele voedingspatroon en levensstijl. Het etiket van voedingsmiddelen speelt hierin een zeer belangrijke rol. Consumenteninformatie over bijvoorbeeld de gezondheid en duurzaamheid van een product moet daarom nauwkeurig en transparant zijn. Ook als het gaat om reclame.

Transparante productinformatie

Europese en Nederlandse wetgeving verplicht voedingsmiddelenbedrijven bepaalde voedselinformatie altijd te vermelden. Met uniforme informatie op het etiket weet de consument wat hij koopt en consumeert. Dit maakt het vergelijken van producten tevens gemakkelijker. Transparante en begrijpelijke informatie geeft de consument bovendien vertrouwen in de voedingsmiddelensector. Daarnaast moet de vrijwillige verpakkingsinformatie eerlijk en duidelijk zijn voor de consument. Wij informeren onze leden over de juiste toepassing van etiketteringswet- en regelgeving. Om dat te bereiken hebben wij de leidraad “Transparante productinformatie” opgesteld. Dit ondersteunt onze leden bij de vermelding van vrijwillige productinformatie. Dit zijn bijvoorbeeld afbeeldingen en uitingen op het etiket die aangeven of een product ambachtelijk, vers, natuurlijk of light is.

Lees meer over etikettering

Consumenteninformatie

Verantwoorde marketing en reclame

Marketing is voor voedingsmiddelenproducenten belangrijk voor het onder de aandacht brengen van hun merk of product bij consumenten. Het maken van (online) reclame voor voedingsmiddelen is aan veel regels gebonden. Het doel van deze regels is dat informatie over het voedingsproduct eerlijk en duidelijk is. Deze regels zijn vastgelegd in de Nederlandse Reclamecode. Onze leden maken zich hard voor een verantwoord marketing- en reclamebeleid. Om deze reden is de Nederlandse Reclamecode voor Voedingsmiddelen op ons initiatief tot stand gekomen. Wij ondersteunen bedrijven dan ook bij de naleving van de code. De regels voor de voedingsmiddelensector worden regelmatig gemonitord en aangescherpt op basis van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van media, reclame en maatschappelijke normen. Voor reclame-uitingen gericht op kinderen, online reclame en sponsoring bij sport- en andere evenementen gelden specifieke regels.

Lees meer over reclame.

Consumenteninformatie

Logo’s voor gezonde en duurzame voeding

Een voedselkeuzelogo en duurzaamheidslogo maken het voor consumenten makkelijker een gezonder of duurzamer product te kiezen. In 2019 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het logo Nutri-Score uitgekozen als het best beschikbare voedselkeuzelogo voor het maken van gezondere keuzes. Het ministerie heeft daarbij de uitdrukkelijke voorwaarde gesteld het algoritme van Nutri-Score in lijn te brengen met de in Nederland geldende voedingsrichtlijnen. Hier is vervolgens een internationale wetenschappelijke commissie mee aan de slag gegaan. Na goedkeuring van de criteria door de Nederlandse overheid is het logo ook in Nederland officieel te gebruiken. Hoewel het logo nog niet officieel in Nederland is toegelaten, is Nutri-Score op sommige producten al toegepast. Vaak gaat het hier om pilots of producten die ook in andere Europese landen verkrijgbaar zijn.


Naast de individuele keuze die consumenten maken voor gezonder eten, willen consumenten ook steeds vaker hulp bij het kiezen voor meer duurzame producten. Het gaat daarbij om milieu, dierenwelzijn, mens en arbeidsomstandigheden. Vanuit de Europese Unie is het voorstel gedaan de wildgroei aan duurzaamheidskeurmerken in te perken en een universeel duurzaamheidslogo te ontwikkelen. De verwachting is dat dit logo overeenkomsten vertoont met zowel het reeds bestaande energielabel van apparaten en huizen als het (nog in te voeren) voedselkeuzelogo. Wij verwelkomen dit voorstel en volgen de ontwikkelingen op de voet.