Gezondheid

Voeding is van belang voor een goed functionerend lichaam en heeft ook een sociale functie. Samen en lekker eten is gezellig en goed voor onze mentale gezondheid. Om gezond te blijven is voldoende bewegen, een gezonde leefomgeving en gevarieerd en verantwoord eten en drinken essentieel. Consumenten kiezen daarom steeds vaker producten die passen bij een gezonde leefstijl. De voedingssector speelt hierin een sterke rol en zet zich in voor het steeds gezonder maken van het assortiment. Tegelijkertijd zorgt de sector ervoor dat consumenten kunnen blijven genieten van lekker eten en drinken.

Gezondheid

Nationaal Preventieakkoord

“Een gezonder Nederland in 2040.” Dat is de ambitie die de Rijksoverheid in 2018 met ruim vijftig organisaties heeft vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord. Als gemotiveerd partner heeft de FNLI dit akkoord ondertekend. Daarmee neemt de Nederlandse voedingsmiddelensector onder andere aanvullende acties voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. Naast akkoorden en afspraken nemen producenten ook zelf het initiatief. Zo wordt er ingezet op verantwoorde marketing, het verminderen van suiker en zout in producten en het aanpassen van portiegroottes met speciale aandacht voor frisdrank, zuivel en zoete tussendoortjes. Naast een gezond aanbod is transparante productinformatie en voorlichting belangrijk om de consument te helpen gezondere keuzes te maken. Met de Schijf van Vijf als voorlichtingsmodel informeert het Voedingscentrum consumenten over richtlijnen voor goede en gezonde voeding. Een voedselkeuzelogo op verpakkingen ondersteunt dit.

Inspanningen vanuit het Nationaal Preventieakkoord richten zich tevens op het bieden van gevarieerde en gezonde voedingskeuzes op scholen, kantoren en sportkantines. Daarnaast zet de voedingsmiddelensector in op verantwoorde reclame-uitingen als die zijn gericht op kinderen. Dezelfde verantwoordelijkheid geldt voor sponsoring van sport en sportevenementen. Dit laatste doen wij samen met het NOC*NSF.

Lees meer over verantwoorde marketing en reclame.

FNLI Handvest Gezondheid

Als het gaat om de gezondheid van consumenten en de preventie van overgewicht en obesitas, dragen FNLI en haar leden op een aantal thema’s actief bij aan een gezond voedingspatroon en een gezonde leefstijl. Onder andere door te werken aan productsamenstelling en via verantwoorde marketing en reclame. De acties en plannen van de sector, de aanpak van onze leden, onze rollen en wat ervoor nodig is om die te kunnen vervullen, staan in ons 'Handvest Gezondheid'. Lees het hieronder:

Producten herformuleren

De voedingsmiddelensector heeft een duidelijke rol bij het verbeteren van de samenstelling van producten. Het verminderen van de hoeveelheid zout, kilocalorieën (suiker en vet) en verzadigd vet staan hierbij centraal. Dit is ook afgesproken in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Dit akkoord liep tot 2020 en had als resultaat dat duizenden producten zijn geherformuleerd. De sector is ambitieus en wil versneld verdere stappen zetten. Het herformuleren van voedingsmiddelen is echter een complex proces. Zo moeten bestaande recepturen worden aangepast, rekening houdend met smaakbehoeften, structuur, veilige consumptie en houdbaarheid. De acceptatie van de consument speelt hierin een doorslaggevende rol. Wij kijken daarom uit naar de Nationale Aanpak Productverbetering, Met deze aanpak wil de overheid de stapsgewijze productverbetering voor alle productgroepen en verdergaande productverbetering stimuleren.

Gezondheid

Gezonde en actieve leefomgeving

Overgewicht (en obesitas) is een van de grootste gezondheidsproblemen van dit moment. Zowel bij volwassen als bij kinderen. In 2021 had de helft van de volwassenen overgewicht, bij kinderen was dat 15,9 procent. Voor een succesvolle aanpak van overgewicht en obesitas is een brede aanpak nodig. Naast gezond eten en drinken speelt beweging een belangrijke factor. Speciale aandacht gaat hierin uit naar kinderen. Door de directe leefomgeving van kinderen gezonder te maken, leren zij dat een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. De Stichting Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) heeft als doel de leefomgeving van onze jeugd gezonder te maken. Deze stichting doet dit in samenwerking met landelijke en lokale overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De FNLI is ook partner van JOGG. Binnen de JOGG-aanpak is veel aandacht voor voedseleducatie in het onderwijs. Verder ligt de aandacht op het structureel gezonder en gevarieerder maken van het voedings- en drankenaanbod in school- en sportkantines. Diverse voedingsmiddelenbedrijven werken hieraan actief mee.

Gezondheid

Wat heeft de sector bereikt?

De jarenlange inzet van de sector heeft al tot mooie resultaten geleid. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat we er hiermee nog niet zijn. De ambitie om verder te gaan is groot. Consumenten helpen met het maken van keuzes voor een gezonde leefstijl vraagt om een integrale aanpak. Want naast gezonde voeding gaat het bijvoorbeeld ook om verkrijgbaarheid en voldoende bewegen. De acties en resultaten tot dusverre zijn vastgelegd in deze tijdlijn: