Voedselveiligheid

Voedselveiligheid heeft de hoogste prioriteit voor de Nederlandse voedingsmiddelensector. Ons voedsel is daarom nog nooit zo veilig geweest. Producenten moeten zich houden aan veel verschillende Europese en Nederlandse wetten en regels, zoals het in kaart te brengen en borgen van risico’s. Andere verplichtingen zijn het garanderen van een hoge standaard van hygiëne op productlocaties, het testen op contaminanten en het uitvoeren van houdbaarheidsstudies. Daarnaast moeten de gebruikte verpakkingsmaterialen voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Dit alles met als doel het verzekeren van onze voedselveiligheid. Wij volgen de belangrijkste wijzigingen in (internationale) wetgeving en beleid op het gebied van voedselveiligheid nauwgezet. Wij informeren vervolgens onze leden over relevante veranderingen zodat zij voldoen aan de laatste standaarden. Ten slotte stimuleren wij gezamenlijke kennisontwikkeling onder FNLI-leden en werken wij samen met aangesloten brancheorganisaties en andere ketenpartners.

Veilig voeding en dranken produceren

Bij het produceren, verwerken en/of distribueren van voedingsmiddelen krijgt voedselveiligheid de hoogste aandacht van voedingsmiddelenbedrijven. Geproduceerde voeding en dranken moet namelijk veilig zijn voor consumptie. Dit geldt door de hele keten, dus van boer via transport en producent tot de supermarkt of horecagelegenheid. Producenten zijn zelf verantwoordelijk voor de voedselveiligheid van hun producten. Bij de productie moeten ze voldoen aan wettelijke eisen zoals vastgesteld in Europese verordeningen en de Nederlandse Warenwet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft als taak de naleving van de voedselveiligheid door bedrijven te controleren.  

Lees meer over voedselveiligheid.

Voedselveiligheid

Kennisuitwisseling

Voedselveiligheid is een brede discipline. Fabrikanten van voedingsproducten beschikken over kennis over belangrijke randvoorwaarden en weten de regels in de praktijk toe te passen. Regelmatig zijn nieuwe inzichten beschikbaar. Hierdoor verdienen bepaalde stoffen of micro-organismen extra aandacht. Daarnaast brengen nieuwe analysetechnieken de risico’s beter in kaart. Samen met onze Europese zusterorganisatie FoodDrinkEurope delen wij daarom regelmatig nieuwsberichten, presentaties en praktische handleidingen. Deze informatie helpt onze leden hun processen voortdurend te verbeteren.

Platform Voedselveiligheid

Samenwerken en kennis uitwisselen in de keten is een andere belangrijke manier voor het garanderen van beter en veiliger voedsel. In 2022 is onder meer op ons initiatief een pilot gestart met een platform die branches binnen en buiten de verwerkende industrie verbindt op het vlak van voedselveiligheid. Verschillende partijen uit de keten nemen deel aan dit platform. Op deze manier wisselen we kennis uit over voedselveiligheid op expertniveau.

Voedselcontactmaterialen

Voedselveiligheid gaat verder dan alleen het product zelf. Zo moeten verpakkingen voldoen aan strikte eisen. Een verpakking bevat stoffen die mogelijk in aanraking komen met voedsel. Deze stoffen noemen we voedselcontactmaterialen (‘food contact materials’). Hieronder vallen verpakkingsmaterialen zoals karton, drukinkten en kunststofkratten. Productie- en verpakkingsmachines en gebruiksartikelen zoals bestek en borden behoren hier tevens toe. Voedselcontactmaterialen zijn in Nederland alleen toegestaan als alle daarin aanwezige stoffen zijn beoordeeld op hun veiligheid. Om deze reden zijn producenten verplicht zich te houden aan verschillende Europese en Nederlandse wetgeving.

Voedselveiligheid