De fabrieken van Cosun Beet Company behoren tot de meest efficiënte suikerfabrieken wereldwijd. Het bedrijf committeert zich aan het Europese en nationale klimaatbeleid en zoekt continu naar mogelijkheden om hun CO₂-emissie verder te reduceren.

Met behulp van diffusie wordt het suikersap uit de biet gehaald. Vervolgens wordt het sap gezuiverd en ingedampt tot diksap dat we vervolgens kristalliseren tot suiker. Dat indampingsproces bestaat uit meerdere fases of 'trappen'. Het indampen wordt gedaan met de energie uit stoom, waarbij de ontstane stoom in een trap door verdamping van water in de volgende trap weer als warmtebron wordt gebruikt. In het verleden heeft Cosun Beet Company keer op keer geïnvesteerd om het indampingsproces energie efficiënter te maken. Zo is de technologie die in dit project centraal staat voor een 4e, 5e en 6e keer toegepast op locatie Vierverlaten. In 2016 is overgestapt van een 6- naar een 7-traps-indampingsproces waardoor het proces nog efficiënter werd. Retourstoom van elk lichaam wordt hergebruikt in een volgend lichaam. Dit is al een zeer efficiëntie manier om warmte te gebruiken. Hiermee is al 14% bespaard op de energievraag van het proces. Maar het kan nog beter, namelijk met uitbreiding naar 8 verdampingslichamen.

Naast het uitbreiden van het aantal verdampingslichamen zullen de bestaande buisverdampers worden vervangen door plaatverdampers. Hiermee zal het contactoppervlak toenemen, waardoor de verdamping efficiënter wordt. Dit project is zeer complex omdat het een volledig geïntegreerd deel van het proces betreft en een zeer ingrijpende aanpassing van het bestaande proces vraagt. Dit zorgt voor zeer hoge investeringskosten met een lange terugverdientijd van 8 tot 9 jaar. Toch is dit een zeer interessant project. Er wordt jaarlijks circa 13% energie bespaard en ruim 13.000 ton CO₂-emissie gereduceerd.

Met een passend stimuleringsinstrument voor dergelijke procesefficiëntie maatregelen worden dit soort projecten sneller rendabel en wordt de potentie voor CO₂-reductie vergroot. Bijvoorbeeld het structureel beschikbaar stellen van de VEKI-regeling (‘Versnelde klimaatinvesteringen industrie’) of een andere investeringsondersteuning die over een langere periode de onrendabele top van het project compenseert, zoals het geval is bij de SDE++.

Meer weten over de duurzaamheidsambities en inspanningen van Cosun Beet Company?

Lees meer