De Nieuwe Reclamecode voor Voedingsmiddelen die in 2015 van kracht werd zet de trend van inperking op reclame gericht op kinderen verder door.

De nieuwe reclamecode is tot stand gekomen via onderhandelingen door deelnemers aan de EU-pledge en stakeholders sinds 2013. Een belangrijke aanleiding was de toenemende kritiek van reclame op internet, social media, etc. In 2013 besloot het bestuur van de FNLI om de afspraken voor beperking van reclame gericht op kinderen van 7 t/m 12 jaar aan te scherpen door er uniforme voedingskundige criteria aan te koppelen. Reclame voor voedingsmiddelen mocht daarmee niet langer gericht zijn op kinderen van 7 t/m 12 jaar, tenzij de producten waarvoor reclame wordt gemaakt voldoen aan specifieke voedingskundige criteria. De FNLI diende hiertoe in 2013 een voorstel in bij de Stichting Reclame Code in om deze aanscherping in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen op te nemen.

 
Toepassing reclameregels online en op social media
Uit een eerdere peiling (2012) bleek dat veel levensmiddelenfabrikanten nog moeite hadden met de definitie van online reclame en toepassing van de regels op sociale media. De FNLI organiseerde daarom voor haar leden in 2013 in samenwerking met de Bond voor Adverteerders een bijeenkomst over dit onderwerp. Hoewel de naleving online in 2013 al sterk verbeterde, is de zelfregulering voor het maken van digitale reclame afgelopen jaar nog verder verduidelijkt. Zo werd de Kinder- en Jeugd Code (KJC) verduidelijkt op het gebied van digitale uitingen en werd een nieuwe Reclamecode Social Media (RSM) opgesteld die per 1 januari 2014 van kracht werd.