In 2030 wil FrieslandCampina meer dan een derde van haar broeikasgasemissies verminderen ten opzichte van 2015. In 2050 wil zij klimaatneutraal produceren.

FrieslandCampina heeft meer dan 30 locaties in Nederland waarvan 7 in het ETS-systeem. Het energieverbruik per locatie varieert door de omvang en het type productie proces. Locaties waar melk en melkproducten worden geconcentreerd tot vloeibare en droge producten (koffiemelk, melkpoeder en ingrediënten voor baby voeding), hebben de hoogste absolute en relatieve CO2-emissie en gekoppeld energieverbruik. Om het verbruik en de emissie te reduceren wordt er al jaren gewerkt aan energiebesparing en inzet van hernieuwbare elektriciteit (groene elektriciteit die in 2025 volledig wordt opgewekt bij de ledenmelkveehouders).

Elektriciteit maakt voor circa 20% uit van het huidige energieverbruik van de FrieslandCampina-locaties in Nederland. Het doel is de resterende 80% ook te elektrificeren of te vervangen door hernieuwbare bronnen zoals groene waterstof, bio massa type 2 (agro-afvalproducten) en geothermie. Belangrijke projecten hierin zijn de ombouw van Thermische Damp Compressie indamp installaties naar ‘Reversed Osmose’ (RO) of Mechanische Damp Recompressie (MDR) technologieën. In beide gevallen wordt de benodigde energie omgezet van fossiel (aardgas) naar elektrisch.

In de afgelopen jaren heeft FrieslandCampina al acht bestaande indampers vervangen en daarnaast ook nog vier nieuwe MVR-installaties (Mechanical Vapor Recompression) gebouwd ter ondersteuning van het product portfolio. Per saldo heeft dit – ten opzichte van het gebruik van de conventionele TVR-technologie (‘Thermal Vapor Recompression’) – een CO2-reductie van bijna 90 kTon per jaar opgeleverd.

Meer weten over de duurzaamheidsambities en inspanningen van FrieslandCampina?

Lees meer