De ambitie van Heineken is om in 2030 in alle brouwerijen in Nederland klimaatneutraal te brouwen en verpakken. Daarvoor zijn zonnepanelen geïnstalleerd op daken van brouwerijen, windmolens gebouwd en wordt biogas van Waterschap Aa en Maas gebruikt.

Naast het gebruik van hun eigen biogas is Heineken in 2018 gaan samenwerken met waterschap Aa en Maas en de Afvalstoffendienst van de gemeente ‘s-Hertogenbosch voor de levering van biogas aan de Heineken brouwerij in ‘s-Hertogenbosch. Het waterschap produceert biogas uit afvalwater met een slibvergister bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie en levert dit via een biogasleiding aan de brouwerij. Daar wordt met stoomketels groene warmte gemaakt waarmee het water voor het brouw- en verpakkingsproces wordt verwarmd. Er wordt jaarlijks ongeveer 4,7 miljoen m³ biogas geleverd. Dankzij het biogas wordt een CO₂-reductie van 7.000 ton per jaar gerealiseerd. 

De exploitatiesubsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) heeft bijgedragen aan de realisatie van dit biogasproject. Het is mogelijk gebleken om zonder verhoging van de productiekosten duurzaamheidsstappen te zetten. Belangrijk daarbij zijn een stimulerende rol van de overheid en een goede samenwerking en een gedeelde visie op de energietransitie met andere partijen uit de omgeving.

Bekijk hier hoe de verschillende partijen samenwerken bij de productie en levering van het biogas:


Zonnepanelenpark: 16.569 zonnepanelen op distributiecentrum in ‘s-Hertogenbosch

In oktober 2019 heeft Heineken haar nieuwste zonnepanelenpark geopend. Op het dak van de brouwerij in ’s-Hertogenbosch. Dit is een uitbreiding van de 12.000 zonnepanelen op 8 andere locaties in Nederland die al in 2015 in gebruik zijn genomen. Met ruim 16.569 is de Bossche brouwerij nu de nummer 1 brouwerij met de meeste zonnepanelen ter wereld op eigen terrein.

Met dit zonnepanelenpark kan in totaal net zoveel energie opgewekt worden als 1500 huishoudens gemiddeld verbruiken. Daarmee kan de brouwerij in drie maanden circa 20 miljoen flesjes brouwen en afvullen. Met de panelen wordt zo’n 11% van het stroomverbruik in de Bossche brouwerij zelf opgewekt.

Meer weten over de duurzaamheidsambities en inspanningen van Heineken?

Lees meer