Met Nedertarwe lanceerde Royal Koopmans duurzaam geteeld graan van Nederlandse bodem. Samen met CZAV zet het bedrijf zich in om het lekkerste en duurzaamste brood beschikbaar te maken voor een groot Nederlands publiek.

Om relevant te worden in de keten heb je een bepaalde schaal nodig. Daarom heeft Royal Koopmans, vanuit een eerlijke samenwerking met Nederlandse boeren, vol ingezet op lokale teelt. En dat, op zo'n manier dat bakkers er hun hele assortiment van kunnen maken.  Met Nedertarwe voegen ze overal in de keten waarde toe: voor de natuur, de boeren, de bakkers en de consumenten.

Kwaliteit is voor Royal Koopmans het allerbelangrijkst. Ze hebben relatief veel medewerkers die zich daarmee bezighouden en zich richten op het realiseren van zo veel mogelijk klantwaarde. Maar ze willen niet alleen voorwaarts in de keten kijken, naar de beste kwaliteit voor klanten. Achterwaarts kijken, dus naar leveranciers, is net zo belangrijk. Het bedrijf is ooit gestart om in de regio belangrijk en relevant te zijn voor leveranciers. Waarom zou je nu dan al je graan uit het buitenland halen?

Het bedrijf is letterlijk de boer opgegaan op zoek naar agrariërs die graan aan ze wilden leveren. Die zoektocht heeft lang geduurd, want graanteelt is niet altijd even winstgevend en er is ook veel gevraagd van de boeren. Bijvoorbeeld als het gaat om terughoudendheid bij de inzet van gewasbescherming en het zaaien van andere rassen. Uiteindelijk zijn ze terechtgekomen bij CZAV, een boerencoöperatie met veel graanboeren in onder andere Zeeland. Tegelijkertijd zijn de Meester Boulanger, de baktechnisch adviseurs en voedingstechnologen in het onderzoekscentrum KIEM van Royal Koopmans, op zoek gegaan naar de lekkerste recepturen. 

Voor de toekomst zet Royal Koopmans zich in voor verdere uitbreiding van Nedertarwe en een toename van het aantal Nederlandse boeren met passie voor duurzame akkerbouw, die Nedertarwe verbouwen.