In de chipsfabriek van PepsiCo in Broek op Langedijk, waar Lay’s en Cheetos worden gemaakt, gaan PepsiCo en Eneco van start met het elektrificeren van het bakproces.

Er wordt een thermische opslag gebouwd die zijn warmte uit duurzame elektriciteit haalt en door de opslag kan de duurzame warmte nog efficiënter worden ingezet om de chips te bakken. Het vervangen van aardgas door duurzame elektriciteit gaat in de eerste fase leiden tot een verlaging van de CO2-uitstoot met 51% ten opzichte van wat verwacht wordt aan emissies zonder deze duurzame oplossing. Het doel is om hiermee uiteindelijk een CO2-reductie van 98% te realiseren.

PepsiCo en Eneco hebben zeer ambitieuze klimaatdoelstellingen. Dit project is voor beide bedrijven het eerste industriële elektrificatieproject met een hoge temperatuuropslag in Nederland. Het is bovendien het eerste elektrificatieproject in de Nederlandse levensmiddelenindustrie op deze wijze. Voor PepsiCo is dit ook de eerste grootschalige duurzame elektrificatie van een chipsfabriek wereldwijd.

PepsiCo kijkt naar manieren om zijn processen duurzamer te maken. Met het oog daarop heeft het in het kader van zijn duurzaamheidsstrategie ‘PepsiCo Positive’ (pep+) doelen gesteld voor de verduurzaming in de hele waardeketen, van de aardappel op het veld tot het eindproduct – de zak chips. Een van de pijlers onder de pep+ strategie betreft het aanpakken van CO2-emissie. Pepsico wil tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met meer dan 40% reduceren en voor de fabrieken staat er een doelstelling van maar liefst 75% minder uitstoot. Tegen 2040 wil PepsiCo wereldwijd klimaatneutraal kunnen werken.

Bekijk hier een korte uitlegvideo.