Deze week presenteerde het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Energie en Industrie (TKI Energie en Industrie) de Routekaart Elektrificatie. Deze biedt inzicht in de hoeveelheden stroom die nodig zijn om de Nederlandse industrie te verduurzamen.

Bekijk hier de routekaart

De coalitie Power-2-Industry, bestaande uit bedrijven, industriebelangenbehartigers, de energiesector en natuur- en milieuorganisaties, omarmt de uitkomsten van het onderzoek en roept het kabinet op om de kansen voor duurzame industrie op elektriciteit te omarmen en te verzilveren. De FNLI is mede-ondertekenaar van deze oproep. “Elektrificatie – zowel direct als indirect via waterstof – is dé weg om de Nederlandse industrie vergaand te verduurzamen. Om de kansen die elektrificatie biedt te verzilveren, is op korte termijn stevig overheidsbeleid nodig. Dat is de kern van de oproep die de werkgroep Power-to-Industry doet”.

Lees hier meer over de klimaattransitie van onder andere de levensmiddelenindustrie en bekijk voorbeelden van succesvolle verduurzamingsprojecten in deze industrie.