De FNLI heeft besloten om stappen te zetten om reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen verder te beperken. De FNLI verwacht niet dat deze verdergaande reclamebeperkingen de prevalentie van overgewicht en obesitas zullen terugdringen zoals er ook geen bewezen effecten zijn van de zware beperkingen van reclame gericht op kinderen die de afgelopen tien jaar reeds zijn ingevoerd. Wel heeft de FNLI begrip voor de maatschappelijke discussie over reclame gericht op kinderen en wil daarop positief reageren.

De FNLI blijft onderstrepen dat overgewicht een probleem is dat de levensmiddelenindustrie grote zorgen baart. Een complex probleem dat alleen kan worden overwonnen door de inzet van maatregelen en interventies op een breed front, gericht op het vergroten van de kennis over voeding, op een verantwoord voedingspatroon en meer beweging. Het door het ministerie van VWS in Nederland gevoerde beleid ondersteunt een dergelijke aanpak volledig. De industrie blijft zich daarom onverminderd inzetten voor programma’s als JOGG, voedselonderwijs, gezonde sport- en schoolkantines, etc. maar ook voor het bevorderen van mediawijsheid om commerciële uitingen goed te kunnen duiden.

In principe is besloten een beperking van het gebruik van licensed media characters (tot 13 jaar) op verpakkingen en point-of-sale-materiaal in procedure te brengen om in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen op te nemen. Voorwaarde is dat eerst een toets op de mededingingsrechtelijke aspecten en op mogelijke obstakels voor het vrije verkeer van goederen in de interne markt voor worden uitgevoerd. Getoetst moet worden of de gekozen aanpak geen nadelen voor bepaalde bedrijven oplevert. Aangezien het voorstel fysieke verpakkingen van/rond producten betreft en niet uitingen op radio, tv, print of sociale media, treffen de regels ook producten met Nederlandstalige teksten op verpakkingen die in andere EU-landen worden geproduceerd. Dat vereist een toetsing aan de interne marktprincipes van de EU, zoals dat voor wetgeving ook nodig zou zijn. De FNLI zal deze toetsing zo spoedig mogelijk laten uitvoeren.