Levensmiddelenbedrijven onderschrijven de noodzaak voor verduurzaming als geen ander. Maar om de energietransitie in de levensmiddelenindustrie te realiseren en de duurzaamheidsambities van levensmiddelenbedrijven waar te blijven maken, is een eerlijker inrichting van energieheffingen en -subsidies nodig.

Bekijk in de video hoe de levensmiddelenindustrie onevenredig hard geraakt wordt door de ODE-heffing:

Levensmiddelenbedrijven betalen een onevenredig hoge bijdrage aan de Opslag Duurzame Energie (ODE) waarmee de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) wordt gefinancierd, maar kunnen hier niet of nauwelijks gebruik van maken. De grote industrie die draait op olie en steenkool is vrijgesteld van de heffing, maar ontvangt de subsidie juist wel.

De FNLI roept op tot een eerlijker inrichting van energieheffingen en -subsidies om de energietransitie in de levensmiddelenindustrie te realiseren. De sector is bereid om faire bijdrages te leveren via de ODE en de lat om verder te verduurzamen ligt hoog. Wij nodigen de onderhandelaars en de informateur uit om in gesprek te gaan over de concrete voorstellen en oplossingsrichtingen die de levensmiddelenindustrie aandraagt.

Lees het persbericht 

Lees de open brief

Download de factsheet