Gisteren zijn de plannen van het zesde cluster voor de klimaattransitie overhandigd aan Tweede Kamerlid Mark Harbers (VVD). In dit industriële koplopersprogramma pleiten de 9 verschillende sectoren uit het cluster voor een stimulerend klimaatbeleid om de doelstellingen van het klimaatakkoord te realiseren.

Marian Geluk, directeur FNLI en medevoorzitter van het zesde cluster, bood het rapport aan namens alle betrokken industrieën uit het cluster. De sectorplannen in het rapport zijn breed opgesteld en richten zich naast alternatieve energievormen en infrastructuur ook op proces efficiency verbeteringen. De sectoren kennen hun eigen uitdagingen en aansluitende randvoorwaarden en gaan daarover graag in overleg met de Nederlandse overheid. Mark Harbers: “Het is mooi dat ook de bedrijven in het “zesde cluster” ambitieuze plannen hebben om te verduurzamen. Al voor de zomer vroeg ik de minister om aandacht te besteden aan de specifieke vragen en uitdagingen waar deze bedrijven tegenaan lopen. Hij heeft gelukkig toegezegd om dat in zijn gesprekken met de industrie op te pakken.”

Het zesde cluster

Nederland telt zes industrieclusters. Naast de vijf regionale industrieclusters, bestaat het ‘zesde cluster’. Kenmerkend voor dit cluster is dat de bedrijven van de 9 betrokken sectoren verspreid zijn over heel Nederland. In totaal zijn deze bedrijven goed voor een omzet van ongeveer 125 miljard euro en een directe werkgelegenheid van ruim 210.000 in Nederland. Dit maakt ze van essentieel belang voor de economie en werkgelegenheid in de regio’s waar ze gevestigd zijn.

Verduurzamingsplannen op een duurzaam papiersoort

Het rapport dat Mark Harbers in ontvangst heeft genomen is een speciaal exemplaar. Het is namelijk gedrukt op papier dat voor 20% bestaat uit papiervezels geproduceerd uit suikerbietenpulp. Dit bijzonder papiersoort is het resultaat van een samenwerking tussen Cosun Beet Company en papierfabrikant Crown Van Gelder; twee bedrijven die onderdeel uitmaken van het zesde cluster.

Download hier het rapport