Afgelopen donderdag zijn de Koplopersprogramma’s van de zes industriële clusters in ontvangst genomen door minister Wiebes van EZK. In deze Koplopersprogramma’s presenteren de clusters hun plannen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen.

In het Industriehoofdstuk van het Klimaatakkoord is een belangrijke rol weggelegd voor deze plannen. Naast het gezamenlijke commitment van bedrijven om de klimaatdoelstellingen te halen, benoemen de industrieën ook wat hiervoor nodig is. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld infrastructuur en regelgeving.

Het zesde cluster: de plannen van 9 sectoren

Eén van de zes Koplopersprogramma’s is dat van het zesde cluster. Dit cluster telt negen sectoren met unieke karakteristieken en waarvan de bedrijven verspreid zijn over heel Nederland én een CO2-reductie opgave hebben.

Eerder al werd het Koplopersprogramma van het zesde cluster aangeboden aan Tweede Kamerlid Mark Harbers (VVD): “Het is mooi dat ook de bedrijven in het “zesde cluster” ambitieuze plannen hebben om te verduurzamen. Al voor de zomer vroeg ik de minister om aandacht te besteden aan de specifieke vragen en uitdagingen waar deze bedrijven tegenaan lopen. Hij heeft gelukkig toegezegd om dat in zijn gesprekken met de industrie op te pakken.”

Lees hier meer over de plannen van het zesde cluster om de CO2-uitstoot te reduceren en bekijk een aantal voorbeelden van succesvolle verduurzamingsinitiatieven binnen de levensmiddelenindustrie.

download Koplopersprogramma zesde cluster