De regels uit de ‘Reclamecode Voor Voedingsmiddelen’ (RVV) voor reclame gericht op kinderen worden door het overgrote deel van de voedingsmiddelenproducenten goed nageleefd. Reclame op digitale platforms, waaronder social media en in samenwerking met influencers, blijft een extra aandachtspunt.

Dat blijkt uit de nieuwe ‘Monitor Kindermarketing voor Voedingsproducten‘ die over het jaar 2020 is uitgevoerd door Panteia in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Volgens de onderzoekers wordt op digitale platforms in sommige gevallen het ‘grijze gebied’ betreden. Of dat bewust of onbewust gebeurt laten zij in het midden. Ook wordt in het midden gelaten of de gevonden uitingen die mogelijk niet voldoen aan de RVV ook daadwerkelijk niet voldoen. Die beoordeling is aan de Reclame Code Commissie.

bvA (de vereniging van adverteerders) en de FNLI zien het belang van zorgvuldige reclame, ook binnen het digitale domein, en blijven dit benadrukken bij hun achterbannen. Zo publiceerden bvA en FNLI eerder al gezamenlijk de gids ‘Content Creators en Foodadverteerders’. Daarin worden extra checks geadviseerd voor reclame op digitale platforms en reclame in samenwerking met influencers.

Daarnaast staat er dit jaar weer een voorlichtingsbijeenkomst (in de vorm van een webinar) gepland. Naast een update over de regels over sponsoring, een case uit de (digitale) praktijk en de mogelijkheden voor digitale monitoring, zullen de onderzoekers van Panteia hun bevindingen uit het onderzoek nader toelichten. Dit webinar zal op 8 juli plaatsvinden en is toegankelijk voor leden van de bvA en de FNLI.