Regels uit de reclamecode worden door het overgrote deel van de voedingsmiddelenproducenten goed nageleefd. Reclame op digitale platforms, onder andere in samenwerking met influencers, en uitingen rondom familieprogramma’s zijn aandachtspunten. Dat blijkt uit de monitor die de FNLI en bvA hebben uitgevoerd.

Sinds een aantal jaren evalueert de overheid de naleving van de ‘Reclamecode Voor Voedingsmiddelen’ (RVV). In het bijzonder de passages in de code die gaan over reclame gericht op kinderen. De naleving van die afspraken wordt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gemonitord. De FNLI heeft in nauwe samenspraak met bvA (de vereniging van adverteerders) een analyse van deze uitgevoerd en doet een aantal aanbevelingen aan haar leden. 

Bij de monitoring richtten de onderzoekers zich op televisiereclames en digitale uitingen, maar beoordeelden zij ook de aanwezigheid van reclame in de fysieke omgeving; bij scholen en sportevenementen indien mogelijk. De analyse die door de FNLI en bvA is uitgevoerd bevat per onderdeel (televisie, digitaal en fysieke omgeving) een aantal reacties en aanbevelingen. Uit de monitoring over 2020 blijkt enerzijds dat zelfregulering grotendeels goed werkt en partijen binnen de kaders handelen. Zo is het aandeel reclame voor voedingsmiddelen bij lineaire televisie nog verder afgenomen ten opzichte van de vorige meting en zijn de uitingen veelal in lijn met de voedingskundige criteria van de RVV. Wat wel opvalt, zijn de uitingen rondom familieprogramma’s waar de kijkersdrempel niet wordt overschreden, maar er in absolute zin veel kinderen kijken.

Eén van de aanbevelingen is daarom om zeer terughoudend te zijn met het inkopen van reclame voor voedingsmiddelen rondom (en eventueel zelfs tijdens) familieprogramma’s. Dit vanwege een hoog absoluut bereik bij kinderen. Een aantal andere aanbevelingen luidt om kindvriendelijke socialmediapagina’s voor productmerkcombinaties die niet aan de voedingskundige criteria voldoen te wijzigen en om extra kwalitatieve checks op influencers, content en creatie te doen om zoveel mogelijk ongewenst bereik te voorkomen.

De FNLI blijft het belang van zorgvuldige reclame, zowel binnen het digitale als het fysieke domein, benadrukken bij de achterban. Zo heeft de FNLI samen met bvA onlangs nog een nieuwe versie uitgebracht van de gids ‘Content Creators en Foodadverteerders’. Daarin worden extra checks geadviseerd voor reclame op digitale platforms en reclame in samenwerking met influencers. Daarnaast vinden er regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten plaats voor leden over de meest recente regels met betrekking tot reclame en sponsoring.