Producenten van voedingsmiddelen die een sportclub of sportevenement willen sponsoren, moeten zich houden aan enkele regels. Deze regels zijn te lezen in de brochure over sportsponsoring die de FNLI samen met NOC*NSF heeft uitgebracht. Die kan worden gebruikt als hulpmiddel bij het aangaan van een sponsorrelatie met een sportclub.

De regels aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of sponsoring mag, zijn opgenomen in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen. Om partijen zoals gemeenten, sponsoren en sportverenigingen snel wegwijs te maken in deze regels, heeft de FNLI samen met NOC*NSF een brochure uitgebracht met daarin de belangrijkste regels, uitgewerkte voorbeelden en een handige beslisboom. Met een paar klikken geeft dit direct inzicht in de do’s en
don’ts.


In het Nationaal Preventieakkoord hebben FNLI en NOC*NSF afgesproken om meer aandacht te genereren voor een gezonde sportomgeving. Onderdeel daarvan is een gezonder aanbod van eten en drinken en een gezondere sportsponsoring.

Download de brochure