Als uitkomst van de huidige besprekingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie lijkt afgestevend te worden op een no-deal Brexit. Als mogelijk gevolg daarvan zal de levensmiddelenindustrie zich op dit scenario moeten voorbereiden.

Wat zijn de volgende stappen en de mogelijke gevolgen van een ‘no-deal Brexit’?

Naast douane-documentatie en gezondheidsdocumenten zullen mogelijk ook invoerheffingen van kracht worden. Voor invoercontroles geldt dat ze in drie stappen zullen worden ingevoerd:

  1. Per 1 januari 2021 zijn douaneheffingen verschuldigd, maar declaraties kunnen de eerste maanden na aflevering worden gedaan;
  2. Per 1 april 2021 zijn gezondheidsverklaringen (met pre-notificatie) vereist;
  3. Per 1 juli 2021 moet de volledige aangifte en betaling bij import in orde zijn.

De introductie van deze invoercontroles in 3 stappen kan mogelijk een aantal maanden respijt geven voor producten die geproduceerd zijn in 2020. De lijsten met invoerheffingen zijn uitgewisseld. Het tariefschema voor het Verenigd Koninkrijk is hier te downloaden. 87% van de export van voedingsmiddelen wordt mogelijk met invoerheffingen belast. Het gemiddelde tarief bedraagt 18%.

Er moet rekening gehouden worden met het no-deal scenario en de consequentie daarvan dat de handel met het Verenigd Koninkrijk vanaf januari geconfronteerd zal worden met additionele eisen en kosten. In het geval van een no-deal scenario betekent het ook dat er bij de invoer in de Europese Unie vanuit het Verenigd Koninkrijk, het gemeenschappelijk buitentarief van de EU zal worden toegepast.

De besprekingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over het bereiken van een handelsovereenkomst gaan door in de komende weken. De onderhandelaars van beide partijen zullen ook gaan aftasten of er deelakkoorden mogelijk zijn voor 1 januari 2021. De lobby van het bedrijfsleven is erop gericht om voor de (meeste) verwerkte producten uit te komen op 0-heffingen in een deal met het Verenigd Koninkrijk.

De FNLI onderschrijft het gezamenlijke statement van de Europese koepelorganisaties

In een gezamenlijk statement van FoodDrinkEurope, met de Europese landbouw- en handelsorganisaties Copa-Cogeca en Celcaa, wordt gewaarschuwd voor het groeiende risico van het uitblijven van een handelsdeal tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk voor het einde van dit jaar. De FNLI onderschrijft deze oproep: het uitblijven van een deal zal leiden tot de afname van export en het verlies van banen.

Meer informatie

Op de website Brexitloket van de Rijksoverheid leest u wat de laatste stand van zaken is rondom Brexit en wat het voor ondernemers betekent. Via deze pagina, op diezelfde website, vindt u informatie en advies over de verschillende gebieden waarop Brexit uw onderneming kan raken.