Deze week vernamen wij dat supermarkten beginnen met de voorbereidingen om huismerkproducten met het voedselkeuzelogo Nutri-Score in de zomer te laten instromen. Zij wachten niet meer op een definitief groen licht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), brancheorganisatie voor de supermarkten, heeft dit bericht naar buiten gebracht in een interview in Distrifood.

In 2019 hebben alle betrokken partijen afgesproken dat het voedselkeuzelogo medio dit jaar zou worden ingevoerd in Nederland. De FNLI is daar voorstander van, onder voorwaarde dat het logo meer in lijn zou worden gebracht met de nationale voedingsrichtlijnen. Dat is belangrijk om verwarring bij consumenten door verschillende voedingsadviezen te voorkomen. Dit laatste is voor de FNLI cruciaal om tot een succesvolle implementatie te komen met draagvlak bij de consument. Ook diverse wetenschappers en gezondheidsorganisaties vinden afstemming met de nationale voedingsrichtlijnen cruciaal.  Door de coronacrisis heeft het verloop van de evaluatie enige vertraging opgelopen, maar de verwachting is nu dat het voedselkeuzelogo in september of oktober kan worden geïmplementeerd, mits er sprake is van voldoende overeenstemming met de Nederlandse voedingsrichtlijnen. Om dat te bewerkstelligen is recentelijk een wetenschappelijke commissie aan het werk gegaan.

Ook de FNLI betreurt de vertraging en zou haar leden graag vertellen dat ze met de voorbereidingen kunnen beginnen. Echter, we vragen de partijen die al eerder willen beginnen zich aan de gemaakte afspraken te houden. Dit om verwarring bij consumenten te voorkomen en recht te doen aan de zorgen en wensen van de vele deskundigen. Dit neemt uiteraard niet weg dat ook wij hopen dat er snel duidelijkheid komt over het tijdpad, zodat ook onze leden de voorbereidingen kunnen treffen voor het aanpassen van de verpakkingen.