Vandaag tekent Marian Geluk het Nationaal Preventieakkoord, namens de Nederlandse levensmiddelenindustrie. De levensmiddelensector committeert zich met deze handtekening aan concrete maatregelen om minder calorieën te verkopen. “Zo leveren we als sector een waardevolle bijdrage aan het terugdringen van overgewicht in Nederland”, aldus Geluk, directeur van de FNLI. “Door samen te werken met meer dan 50 partijen zijn we van de sprinter in de intercity gestapt.”

Hoewel Nederland het in de internationale lijsten relatief goed doet en Nederlanders steeds
gezonder eten, nemen ook hier overgewicht en obesitas onmiskenbaar toe. Het is een
complexe opgave, waar geen individuele partij één, allesomvattende oplossing voor heeft.
Door dit probleem gezamenlijk te erkennen en samen scherpe doelstellingen te formuleren,
verbindt het Akkoord partijen die normaal geen dagelijkse gesprekpartners zijn. Marian
Geluk: “ik geloof in de unieke Nederlandse aanpak, waarbij alle partijen een rol spelen bij het
oplossen van een complex maatschappelijk probleem, zoals overgewicht. Ook wij hebben
een verantwoordelijkheid en hebben gekeken waar wij als industrie de grootste bijdrage
kunnen leveren.”

30% minder calorieën in 2025

De drie belangrijkste instrumenten die de industrie inzet in de strijd tegen overgewicht zijn:
(1) minder verleidingen (2) meer producten met minder calorieën en/of kleinere porties in
het schap en (3) minder suiker en vet in producten. Zo committeert de frisdrankenindustrie
zich bijvoorbeeld aan 30% minder calorieën in 2025 ten opzichte van 2012. De Vereniging
voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) maakt afspraken over portiegrootte voor
merkproducten in het koek-, snoep- en chocoladeschap. Het streven is om voor 70% van de
A-merkproducten afspraken vast te leggen. Zo wordt het chocolade-aanbod onder de 200
kcal vergroot. In 2020 ligt 50% van het A-merkaanbod onder deze grens.

Woord van dank

De FNLI is blij met dit akkoord. We danken alle leden van de verschillende branches, de deelnemers aan de denktank, de klankbordgroep van het bestuur en alle andere betrokkenen voor de constructieve en betrokken bijdrage aan de totstandkoming van dit akkoord.

Klik hier voor het nationaal preventieakkoord.