In 2013 richtte de FNLI de Taskforce Human Capital Agenda (HCA) het strategisch overlegplatform Food & Feed op. In 2015 is een visie gepresenteerd van de levensmiddelenindustrie op een doelmatige beroepsopleiding getiteld ‘Leren en werken, werken en leren’.

Aanleiding voor het oprichten van de Taskforce was de krapte op de arbeidsmarkt en de problemen die de sector ervaarde bij het aantrekken van goed opgeleide medewerkers op mbo en hbo niveau. De inzet van de visie van de taskforce is het behoud van innovatiekracht door betere opleidingen en het verhogen van de instroom van de opleidingen door verbetering van het imago van de sector als aantrekkelijke werkgever. De Taskforce bestond uit HR-managers uit alle branches van de FNLI-achterban, Nevedi, en vertegenwoordigers van de Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) en de vakbonden (CNV en FNV).

Regionale samenwerking tussen levensmiddelenbedrijven, opleidingen en overheden.
Sinds 2015 geeft de SOL uitvoering aan de visie van de Taskforce HCA Food & Feed. Een belangrijk onderdeel van deze visie is de regionale samenwerking tussen levensmiddelenbedrijven, opleidingen en overheden. Hieruit zijn de afgelopen jaren verschillende samenwerkingsverbanden ontstaan zoals de Food Academy Nijkerk, het Bakery Sweets Center, het PCPT en de Food Innovation Academy in Vlaardingen. Bedrijven en scholen werken samen om studenten te werven en in de praktijk van de bedrijven op te leiden.

Food Innovation Academy: kennis- en innovatiecentrum van de levensmiddelenindustrie 
In Vlaardingen is de afgelopen jaren de Food Innovation Academy (FIA) tot stand gekomen. Hèt kennis- en innovatiecentrum van de levensmiddelenindustrie in de regio Rotterdam-Den Haag. Een splinternieuwe moderne locatie in Vlaardingen naast de fabriek van Royal Steensma. FIA is de etalage voor de foodsector en een unieke ontmoetingsplek voor foodbedrijven, brancheorganisaties, onderwijs, overheid en overige instanties. Foodstudenten volgen er praktijkonderwijs en doen onderzoek in een inspirerende omgeving met alle faciliteiten. Bedrijven laten er hun personeel scholen of ze organiseren er events en vergaderingen.

Recent heeft het Albeda in Rotterdam de intentie uitgesproken de opleiding Brood & Banket volgend jaar onder te brengen in de FIA. Hiermee verbreedt de FIA van industrieel naar ambachtelijk. De afgelopen maanden voerde Albeda constructief en voortvarend overleg met collega-school Lentiz onderwijsgroep, die vanaf het begin de kartrekkende mbo-partner is binnen de FIA. Omdat Lentiz zelf geen bakkerijopleiding in huis heeft, maar zich meer richt op het opleiden van procesoperators in foodbedrijven, ontstond er ruimte voor een partnerschap tussen beide scholen. Meer over deze samenwerking leest u in dit persbericht.

Eerder al werd ook de opleiding van ambachtelijke ijsmakers in de FIA gevestigd. Wat in 2013 begon met de visie en ideeën van de Taskforce groeit nu uit tot een bruisend praktijkcentrum voor de gehele foodsector.

Meer informatie: Arry Verhage, directeur SOL en projectleider HCA Food & Feed (info@sol-online.nl).