De overheid evalueert de naleving van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RvV), in het bijzonder ten aanzien van reclame gericht op kinderen. Naleving wordt gemonitord op tv-reclames, digitale uitingen en de aanwezigheid van reclame in de fysieke omgeving.

Dat betekent dat ook reclame nabij scholen en sportevenementen beoordeeld wordt indien mogelijk. In 2021 is tevens gekeken naar reclame en promotie op de supermarkt winkelvloer, verpakkingen en bij recreatie. Uit de monitor van dit jaar blijkt enerzijds dat zelfregulering grotendeels goed werkt en dat partijen binnen de kaders handelen. Voedingsreclame via televisie (lineair en on-demand) en op fysieke locaties neemt af. Aandacht voor reclame via websites en socialmediakanalen die zich richten op kinderen en samenwerking met influencers blijft noodzakelijk. Zo neemt de rol van influencers (digitaal) toe waarbij producten vaak niet voldoen aan de criteria.

Volgens de onderzoekers verschilt de mate waarin kinderen met voedingsreclame in aanraking per medium en kanaal. Ze zien “een afnemende trend van het aantal reclames rondom televisieprogramma’s en rondom YouTube video’s. Daar tegenover staat dat het aantal direct gesponsorde berichten via YouTube, Instagram en TikTok juist toeneemt“.

bvA (de vereniging van adverteerders) en de FNLI zien het belang van zorgvuldige reclame, ook binnen het digitale domein, en blijven dit benadrukken bij hun achterbannen. Zo publiceerden bvA en FNLI eerder al gezamenlijk de gids ‘Content Creators en Foodadverteerders’. Daarin worden extra checks geadviseerd voor reclame op digitale platforms en reclame in samenwerking met influencers.

Daarnaast organiseert de FNLI regelmatig voorlichtingssessies voor leden waarin de regels voor reclame en sponsoring worden toegelicht.