Gisteren is de eerste jaarlijkse voortgangsrapportage van het Nationaal Preventieakkoord gepubliceerd. Uit de rapportage, uitgevoerd door het RIVM, blijkt dat de ondertekenende partijen goed op weg zijn. 97% van de afspraken op overgewicht zijn in 2019 in voorbereiding of in gang gezet.

De FNLI en haar leden hebben onder meer bijgedragen aan de volgende resultaten:

  • Het beperken van Kinderidolen (Licensed Media Characters) op verpakkingen is in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen opgenomen.
  • De zuivel-, frisdranken- en de koek-, snoep-, chocoladeproducenten hebben de afspraken om calorieën in hun producten te verlagen verder geconcretiseerd.
  • Een voorbeeld: de frisdrankindustrie (FWS) heeft de 25% caloriereductie die voor 2020 gepland was, al in 2019 behaald (per volume, ten opzichte van 2012).

Als ondertekenaar van het Akkoord draagt de FNLI samen met het ministerie van VWS en 70 andere maatschappelijke organisaties bij aan een gezonder Nederland. Bovenstaande bevindingen zijn hoopgevend. “Het is bemoedigend om te zien dat we goed op weg zijn in de uitvoering van de afspraken”, aldus ook Staatssecretaris Blokhuis in zijn brief aan de Kamer. De FNLI is trots op haar leden die samen met alle ondertekenaars, ondanks alle huidige uitdagingen, uitvoering geven aan de hoge ambities. De FNLI kijkt uit naar de beoordeling van de rapportage door de Tweede Kamer.

Klik hier voor meer informatie over het preventieakkoord.