De FNLI vindt de verlaging van de drempel van 12,5 naar 7 procent voor ondernemers om in aan merking te komen voor de tegemoetkoming energiekosten positief, maar toereikend voor onze leden in energie-intensieve sectoren is de TEK-regeling nog niet.

Met de verlaging van de drempel door minister Adriaansens van EZK wordt de regeling weliswaar bereikbaar voor meer ondernemers, maar op een belangrijk punt voldoet deze nog niet: er is namelijk nog altijd geen sprake van een gelijk speelveld in Europa. Daarvoor moet het plafond van 160.000 euro omhoog om het in lijn te brengen met omringende landen en met wat de EU mogelijk maakt.

Wij roepen de overheid daarnaast op om oog te houden voor alle energie-intensieve sectoren. Ook voor (middel)grote energie-intensieve bedrijven geldt namelijk dat zij steeds verder in het nauw komen door de enorme energieprijzen. Hoewel enkele van die bedrijven niet onder de mkb-definitie vallen als het gaat om aantal medewerkers of omzet, zijn dat geen grootverbruikers.

Steeds meer bedrijven hebben te maken met flexibele energiecontracten waardoor de stijging van
de energieprijzen in een stroomversnelling is gekomen. Dat raakt volledige sectoren. Door de uitgebreidere steunmaatregelen in andere Europese landen komen Nederlandse voedingsmiddelenproducenten op achterstand te staan. Soortgelijke producten uit het buitenland worden goedkoper. Daarmee worden we afhankelijker van het buitenland.