Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) is het erkende Opleidings- en Ontwikkelingsfonds van de levensmiddelenindustrie en ondersteunt met een aantal partners, waaronder de FNLI, bedrijven en branches.

Dit doet zij door regionale samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheden te initiëren, door kennisuitwisseling en projecten te initiëren en organiseren en door advisering. Om leren en ontwikkelen in de levensmiddelenindustrie optimaal te stimuleren, ondersteunt SOL bijvoorbeeld bedrijven om hun scholingsbehoefte / ontwikkelbehoefte inzichtelijk te krijgen en hier actief mee aan de slag te gaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de SLIM: een subsidie gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen binnen het mkb (en een select aantal grootbedrijven). Als werkgever kunt u deze SLIM-subsidie aanvragen voor:

  1. Onderzoek: een doorlichting van uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een opleidings- of ontwikkelplan, of functieprofielen en het in kaart brengen van de wensen en ambities van medewerkers;
  2. Loopbaanbegeleiding: loopbaangesprekken en / of individuele coaching van personeel;
  3. Methode: ontwikkeling of invoering van een methodiek die medewerkers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan een gesprekscyclus, leiderschaps- en teamontwikkeling en visie en beleid op leren en ontwikkelen;
  4. Derde leerweg: praktijkleerplaatsen binnen uw organisatie voor MBO-certificatie.

Als u meer wilt weten over de SLIM subsidie of wat SOL voor uw organisatie kan betekenen, kunt u contact opnemen met SOL (info@sol-online.nl).

Samenwerkingsverbanden van ten minste twee mkb-ondernemingen kunnen tot 30 juni 2021 de SLIM-subsidie aanvragen. Later dit jaar komen kleine mkb-ondernemers in aanmerking voor de SLIM-subsidie: van 1 t/m 30 september 2021 is het nieuwe tijdvak geopend. Ook na en voor deze tijdvakken kunnen ondernemers bij SOL terecht voor aanvraag en ondersteuning op het gebied van deze regeling.

De SLIM Regeling is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).