De stichting Samen Tegen Voedselverspilling zet zich samen met bedrijven en publieke organisaties in om voedselverspilling vóór 2030 met de helft te verminderen. De stichting organiseert van 7 tot 13 september 2021 de derde Verspillingsvrije Week. In deze week worden miljoenen Nederlanders geïnspireerd om thuis minder voedsel te verspillen.

Voedselverspilling is ook een belangrijk thema voor sectoren in de levensmiddelenindustrie. Zo kan het tegengaan van voedselverspilling zowel kosten besparen door het bereiken van meer grondstoffen-efficiëntie, als daadwerkelijk impact worden gemaakt op weg naar een meer verantwoord en duurzaam voedselsysteem. Zowel de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) als de Nederlandse branchevereniging voor ondernemingen in koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten (VBZ) zijn in samenwerking met Samen Tegen Voedselverspilling een pilot gestart om hun leden te helpen met zelfmonitoring.

De expertise van de stichting wordt ingezet om verspilling sectorbreed in kaart te brengen en uiteindelijk te verminderen. Het doel van de pilot is om te komen tot een meetinstrument voor leden. Een monitoringsmethodiek voor grondstoffenverlies in de fabrieken waarmee zij zelf hun verspilling scherper in beeld krijgen en vervolgens acties daarop kunnen ondernemen. Als voldoende bedrijven dit inzetten, kunnen de resultaten collectief gebruikt worden om als branche te benchmarken. Zo krijgen de sectoren nog beter in beeld waar verbeteringen mogelijk zijn.

Kijk op de website van Samen Tegen Voedselverspilling hoe organisaties, regelingen en tools bedrijven en sectoren in de levensmiddelenindustrie kunnen helpen bij het nog verder vergroten van de grondstoffen-efficiëntie.

Klik hier voor de Verspillingsvrije Week.