De levensmiddelenindustrie laat haar vitaliteit zien in een turbulent coronajaar en blijft een stabiele factor voor de Nederlandse economie. Met een totale productiewaarde van 69,9 miljard euro droeg de sector in 2020 ook nog voor 36,4 miljard euro bij aan productie in andere sectoren.

De coronacrisis heeft binnen de sector tot relatieve winnaars en verliezers geleid. Dit blijkt uit de Monitor Levensmiddelenindustrie 2021, die wij vandaag tijdens onze jaarbijeenkomst presenteren.

Bekijk in één minuut de video met daarin de highlights uit de Monitor Levensmiddelenindustrie.

Door de Brexit en de coronapandemie was 2020 een ongekend turbulent jaar. Waar de toegevoegde waarde van de levensmiddelenindustrie steeg ten opzichte van 2019, daalde zowel het aantal banen als het exportsaldo en de omzet licht. Voedingsmiddelenbedrijven die (sterk) afhankelijk zijn van consumptie in de out of home-kanalen hebben het zwaar gehad. De afzet via het retailkanaal liet echter een flinke plus zien. De sector heeft zich in 2020 wederom veerkrachtig getoond en bewezen een buitengewoon stabiele factor in de economie te zijn.

Vertrouwen en zorgen

Het onverwacht snelle herstel uit de coronacrisis stemt tot optimisme. Keerzijde is wel dat levensmiddelenbedrijven momenteel worden geconfronteerd met ongebruikelijk grote kostenstijgingen. Agrogrondstoffen, verpakkingsmaterialen, containertransport en energie laten zeer scherpe prijsstijgingen zien. Tegelijkertijd kampt ook de levensmiddelindustrie met een snel oplopend personeelstekort.

Maatschappelijke opgaven

Consumenten hebben in het coronajaar laten zien de thema’s gezondheid en verduurzaming steeds belangrijker te vinden. De levensmiddelenindustrie is zich ten volle bewust van haar maatschappelijke rol en wil een nadrukkelijke bijdrage leveren in het realiseren van de noodzakelijke transitie. De FNLI blijft met haar leden inzetten op een proactieve aanpak, onder meer op de volgende onderwerpen:

  • Preventie van overgewicht
  • CO2-reductie
  • Reductie van voedselverspilling

Uitdagingen

FNLI-directeur Cees-Jan Adema over de uitdagingen van de levensmiddelenindustrie: “Het is – tegen de achtergrond van de huidige marktontwikkelingen – een uitdagende en mooie opdracht voor de industrie om haar maatschappelijke rol te pakken en tegelijkertijd ook aan de verwachtingen van de consument te blijven voldoen met producten die verantwoord, maar ook smakelijk en betaalbaar zijn. Dit brengt dilemma’s met zich mee waar geen simpele antwoorden voor zijn. Met volle overgave en de innovatiekracht van de sector gaan we deze uitdagingen samen met onze ketenpartijen, overheid en stakeholders aan.”