Naar verwachting kondigt staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS binnenkort in een brief aan de Tweede Kamer aan welke maatregelen hij wil nemen om overgewicht aan te pakken. De voedingsmiddelensector wil met enkele voorstellen nieuwe stappen voorwaarts zetten waar het gaat om een gezonde consument.

De staatssecretaris kijkt mogelijk naar (wettelijke) maatregelen om marketing van ongezonde voedingsmiddelen ('voedingsmiddelen die niet voldoen aan de criteria voor gezonde voeding van het Voedingscentrum') gericht op kinderen verder aan banden te leggen en om de hoeveelheden suiker, zout of verzadigd vet in bepaalde producten te maximeren.


De weg naar voren met verantwoorde reclame

Vooropgesteld; de voedingsmiddelensector deelt de ambitie van de staatssecretaris. Binnen een brede aanpak zien wij het als onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een gezonde leefstijl. De sector zet zich daar al lange tijd daadkrachtig voor in en heeft al veel goede resultaten bereikt. Zowel op het gebied van reclame, als productherformulering. Ten aanzien van reclame heeft de FNLI een tijd geleden al haar voornemen tot aanpassing van de Reclamecode gedeeld met de staatssecretaris. Daarin past een verhoging van de leeftijd, de invoering van een pre-toets en, in overleg met overheid en social media platforms, actieve monitoring van social media. Dat laatste omdat ook wij te maken hebben met partijen (zoals influencers en jongeren zelf) die content plaatsen die strijdig kan zijn met de Reclamecode. Ten aanzien van productsamenstelling zullen producenten zich in blijven inzetten voor productherfomulering, onder meer als onderdeel van de Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV).

 

Totaal aan maatregelen en samenwerking is cruciaal in de strijd tegen overgewicht

Een leven lang gezond blijven. Dat is een mooi streven voor veel Nederlanders en speelt een sterke rol in de keuzes die we maken. Voor een echt goede gezondheid is het voorkomen van overgewicht belangrijk. Naast ons voornemen om reclame voor producten die buiten de Schijf van Vijf vallen, niet langer op kinderen onder de 16 jaar te richten, kan Nutri-Score consumenten gaan helpen bij het maken van een gezonde keuze. Naast deze maatregelen is het cruciaal om structureel samen te blijven werken aan een integrale aanpak van overgewicht, zodat gezonde voeding, bewegen, verantwoorde schoollunches, transparante consumenteninformatie en voorlichting elkaar versterken.

Al met al zien wij volop mogelijkheden om het overgewicht in Nederland effectief terug te dringen. Samen met andere partijen willen wij Nederland gezonder maken! Wij willen hierover graag in gesprek blijven met de staatssecretaris en de verschillende betrokken organisaties.

Bekijk resultaten van de sector
In deze tijdlijn laten wij zien hoe de sector al lange tijd actief invulling geeft aan haar rol om een gezonde leefstijl te stimuleren en welke resultaten daarbij zijn behaald.

Bekijk ons handvest Gezondheid
In het Handvest Gezondheid van de FNLI zijn mooie voorbeelden van aangesloten sectoren en bedrijven opgenomen, van resultaten en initiatieven op het gebied van een gezonde leefstijl.