Op 20 mei heeft de Europese Commissie een uitgebreide nieuwe biodiversiteitsstrategie gepubliceerd, alsook de Farm to Fork – strategie (“van boer tot bord”). Het doel is een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem.

De twee strategieën komen voort uit de Europese Green Deal, versterken elkaar en ‘’brengen de natuur, landbouwers, ondernemingen en consumenten samen om gezamenlijk naar een concurrerend duurzame toekomst toe te werken.’’

De “van boer tot bord”-strategie zet niet alleen in op een duurzaam voedselsysteem dat voedselzekerheid waarborgt, maar tevens op de toegang tot gezonde voeding. De strategie bevat concrete streefdoelen om het voedselsysteem in de EU te transformeren. Ook worden er ambitieuze maatregelen voorgesteld om ervoor te zorgen dat de gezonde optie de gemakkelijkste is voor de burgers van de EU. Onder meer:

  • het ontwikkelen van een Europese code en monitoringsrichtlijn voor verantwoord ondernemen en verantwoorde marketing in de voedselketen;
  • betere etikettering om aan de informatiebehoeften van de consumenten inzake gezonde en duurzame levensmiddelen te voldoen;
  • het lanceren van initiatieven om de herformulering van bewerkt eten te stimuleren;
  • het beperken van de promotie van voeding met hoge zout, suiker en/of vetgehaltes;
  • het aanmoedigen van coördinatie ten behoeve van het navolgen van de wet- en regelgeving met betrekking tot voedselfraude, inclusief het versterken van de onderzoekscapaciteit van Europese waakhond OLAF;
  • een voorstel tot Europese doelstellingen om voedselverspilling tegen te gaan.

De Commissie verzoekt het Europees Parlement en de Raad om deze twee strategieën en de daarin opgenomen verbintenissen goed te keuren. Alle burgers en belanghebbenden worden uitgenodigd om een brede maatschappelijke discussie te voeren.

In Nederland zal in de komende 6 weken door de regering een zogenaamde BNC-fiche voorbereid worden (een beoordeling van deze voorstellen). Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) heeft om deze reden een nieuw Algemeen overleg Landbouw, Klimaat en Voedsel aangevraagd. Hierover zal de commissie LNV begin juni besluiten.

De FNLI is, in samenspraak met FoodDrinkEurope, een gezamenlijke visie aan het formuleren namens de Nederlandse industrie om eventuele bezwaren kenbaar te maken bij de Nederlandse overheid en politiek.