Op 9 december stuurde staatssecretaris Van Ooijen zijn brief 'Preventieaanpak leefstijl' naar de Tweede Kamer. Daarin heeft hij aangegeven onderzoek te willen doen naar wettelijke mogelijkheden voor productverbetering en inperking van kindermarketing voor ongezonde voeding. FNLI heeft vragen over effectiviteit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

Vooropgesteld; wij delen de ambitie van de staatssecretaris op het gebied van een gezonde leefstijl. Binnen een brede aanpak ziet de voedingsmiddelensector het ook als haar verantwoordelijkheid om daaraan bij te dragen. In zijn brief benoemt de staatssecretaris ook het belang van zo’n brede, integrale aanpak. Binnen die aanpak gaat het onder andere over de rol van marketing gericht op jongeren tot 18 jaar. De staatssecretaris geeft aan te willen kijken naar wettelijke mogelijkheden om die marketing in te perken. Voor welke productgroepen, en wat inperken inhoudt, is op dit moment nog niet duidelijk.

De FNLI heeft eerder al voorstellen gedaan aan de staatssecretaris met betrekking tot het verder inperken van reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen en het intensiveren van de handhaving van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen.

Ten aanzien van productverbetering geeft de staatssecretaris aan een verkenning te hebben uitgevoerd naar de wettelijke opties daarvoor. Onder meer voor het vastleggen van maximale gehaltes zout, suiker of verzadigd vet.  De verwachting is dat hij in het voorjaar 2023 met de uitkomsten van zijn verkenning komt. Producenten zullen zich hoe dan ook in blijven inzetten voor productherfomulering, onder meer als onderdeel van de Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV).

De FNLI blijft met de staatssecretaris, het Ministerie van VWS en betrokken organisaties in gesprek.

Lees hier over de resulaten en ambities van de sector op het gebied van een gezonde leefstijl.