IMVO Jaar- en Sectorrapportage 2019

In de FNLI jaarrapportage van 2019 ten behoeve van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen beschrijft de FNLI de activiteiten en resultaten tijdens het eerste jaar van het convenant. Daarnaast zijn in een afzonderlijk rapport de inspanningen en resultaten van sectorsamenwerking in vier relevante grondstoffenketens in kaart gebracht. 

Download de FNLI jaarrapportage

Download de sectorrapportage