IMVO Jaar- en Sectorrapportage 2021

IMVO-Convenant Voedingsmiddelen boekt vooruitgang in derde jaar

Het IMVO-Convenant Voedingsmiddelen heeft in 2021 voor het derde jaar haar voortgang gemeten en rapporteert daarover in de Jaarrapportage 2020-2021. De uitkomsten van de jaarlijkse monitoring laten zien dat steeds meer bedrijven in de sector het belang van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen onderschrijven. Bedrijven hebben opnieuw goede stappen gezet.

Download de rapportage