IMVO Jaar- en Sectorrapportage 2020

Voortgang op IMVO-gebied in cacao, palmolie, soja en koffie.

In de FNLI jaarrapportage van 2020 ten behoeve van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen beschrijft de FNLI de activiteiten en resultaten tijdens het tweede jaar van het convenant. Daarnaast zijn in een afzonderlijk rapport de inspanningen en resultaten van sectorsamenwerking in vier relevante grondstoffenketens in kaart gebracht. Dat rapport laat zien dat initiatieven als het Dutch Initiative for Sustainable Cocoa (DISCO), Dutch Association for Sustainable Palm Oil (DASPO), Dutch Soy Platform (DSP) en certificeringsstandaarden als UTZ de kracht van samenwerking tussen bedrijven toont. 

Download de FNLI jaarrapportage

Download de sectorrapportage