bvA heeft een checklist ontwikkeld die adverteerders kunnen gebruiken als ze iets over duurzaamheid willen communiceren.

Deze is vooral bedoeld om te voldoen aan de regels zoals die worden vermeld in de Code voor Duurzaamheidsreclame, de update van de Milieureclamecode zodat deze aan de wensen van de huidige tijd voldoet en bovendien ook zogenoemde ethische claims meeneemt. Ook niet-leden mogen deze gebruiken omdat het in het belang is van alle adverterende bedrijven om goed na denken over welke beweringen (en keurmerken) toepasbaar zijn in de communicatie.

Op 1 februari 2023 is de code voor duurzaamheidsreclame in werking getreden. Lees op ons ledenportaal ook over deze aangescherpte regels voor verantwoorde duurzaamheidsclaims. Leden kunnen hier ook de volledige duurzaamheidsgids downloaden.

Download de checklist