IMVO Jaar- en Sectorrapportage 2022

Stijging betrokkenheid IMVO Convenant Voedingsmiddelen zet door

Het IMVO-Convenant Voedingsmiddelen heeft in 2022 voor het vierde jaar haar voortgang gemeten en rapporteert daarover in de Jaarrapportage 2021-2022. Die laat zien wat deelnemende Nederlandse voedings- en drankenproducenten in het kader van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen gezamenlijk aan voortgang hebben geboekt. De geboden ondersteuning door de FNLI aan haar leden voor praktische toepassing van de OESO-richtlijnen is terug te zien in de resultaten. Lees meer hierover in de FNLI IMVO Sectorrapportage.

Download de rapportage