Het Europees Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over een nieuwe wet die bedrijven verplicht te verifiëren dat producten die op de EU-markt worden gebracht niet tot ontbossing hebben geleid. FNLI staat achter het doel van de wet en vindt het goed dat er wordt gewerkt aan meer transparantie over de herkomst van grondstoffen.

De FNLI is onder andere positief over het Europese level playing field dat met de nieuwe wet wordt gecreëerd: Europese bedrijven voldoen straks allemaal aan dezelfde regels. Eerder heeft een consortium van brancheorganisaties waaronder de FNLI, Koffie & Thee Nederland en VBZ al gepleit voor effectiviteit en uitvoerbaarheid, om een zo groot mogelijke impact te kunnen maken. Een uitdaging in de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de wet gaat bijvoorbeeld zijn de traceerbaarheid op perceelniveau. Toeleveringsketens van sommige producten zijn veelal zeer complex en lang. 

Met het politiek akkoord dat nu bereikt is over de nieuwe wet zijn de onderhandelingen over het Commissievoorstel van eind 2021 afgerond en komt implementatie in zicht. De producten waarop de verordening zich richt worden veel gebruikt in de voedingsmiddelensector. Het gaat om onder andere cacao, koffie, palmolie en soja. Daarbij horen ook producten die deze grondstoffen bevatten, ermee gevoerd zijn of ermee gemaakt zijn (zoals chocolade). Ook zijn een aantal palmoliederivaten toegevoegd aan de lijst. De wet zal dan ook ingrijpende gevolgen hebben voor voedingsmiddelenproducenten. Naar verwachting hebben bedrijven en lidstaten nog tot begin 2025 om zich voor te bereiden, het mkb krijgt een half jaar langer de tijd.

De tekst van het akkoord zal de komende tijd worden gefinaliseerd waarna deze zal worden gepubliceerd. Bepaalde details zijn daarom nog niet helemaal duidelijk op dit moment. Bijvoorbeel wat er precies is overeengekomen om dubbele eisen aan zowel exploitanten als handelaren te voorkomen en details over grondstofspecifieke richtlijnen. Bedrijven hebben meer duidelijkheid nodig over de vereisten om zich goed te kunnen voorbereiden.

De FNLI roept producenten, ketenpartners, overheden, productielanden en certificeringsorganisaties op om samen te werken om op tijd aan de eisen te kunnen voldoen en ervoor te zorgen dat bedrijven de wet op tijd kunnen implementeren.

Eerder vandaag reageerde de FNLI op NPO Radio 1 op de nieuwe wet.