In opdracht van het CBL en FNV is een impact assessment uitgevoerd in de Italiaanse tomatenketen. Een aantal FNLI-leden heeft medewerking daaraan verleend door middel van het delen van informatie over bijvoorbeeld inkoopvolumes en activiteiten om arbeidsomstandigheden in die keten te verbeteren.

De uitkomsten van het onderzoek, uitgevoerd door ImpactBuying, zijn beschreven in dit rapport. Het CBL heeft op basis van de resultaten een actieplan opgesteld. De FNLI verkent graag met het CBL gezamenlijke vervolgstappen naar aanleiding van de bevindingen en de voorgestelde acties.

De FNLI onderschrijft het belang van due diligence en is als één van de ondertekenaars van het IMVO-Convenant Voedingsmiddelen gecommitteerd aan het continu verbeteren van due diligence processen door voedingsmiddelenbedrijven. Alle betrokken partijen in de voedingsmiddelenketen hebben een verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden en milieu-impact in de keten. De FNLI verwelkomt dan ook het rapport dat inzicht geeft in de mogelijkheden voor betrokken partijen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het gaat daarbij om ketenpartijen maar ook om overheden, maatschappelijke organisaties en vakbonden.

Leden van de FNLI hebben Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog op de agenda staan en werken volgens de principes van due diligence – met hun toeleveranciers – aan het identificeren en aanpakken van risico’s. De bij het onderzoek betrokken (merk)producenten, zijn in ieder geval gecertificeerd volgens internationale standaarden. Daarnaast hebben deze bedrijven geïnvesteerd in het opzetten en uitvoeren van initiatieven die verder gaan dan certificering om specifieke omstandigheden in de Italiaanse tomatenteelt te verbeteren.

Het rapport geeft aan dat voornamelijk in het geval van handmatige oogst er een verhoogd risico plaatsvindt. Voor het overgrote deel kopen FNLI-leden uitsluitend tomaten uit Italië in – met name uit de noordelijke gebieden – die mechanisch zijn geoogst. Enkele risico’s zoals in het rapport beschreven, zijn hiermee al geminimaliseerd. Er zijn daarnaast meerdere verbetermogelijkheden waaraan betrokken leden hard werken. Zij willen hun ervaringen en succesvolle voorbeelden van initiatieven ter bevordering van transparantie en arbeidsomstandigheden delen met alle ketenpartijen.

FNLI-leden onderschrijven dat samenwerking tussen ketenpartijen, overheden, maatschappelijke organisaties en vakbonden cruciaal is om structurele en impactvolle verbeteringen te realiseren.

Download het rapport