Onlangs publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een due diligence-richtlijn op het gebied van duurzaam ondernemen, waarmee de aandacht voor mensenrechten en milieu wordt vergroot. FNLI steunt de gezamenlijke oproep van het Nederlandse bedrijfsleven en vakbonden voor een Europese aanpak.

De Nederlandse voedingsmiddelensector verwerkt grondstoffen uit de hele wereld. Daarom is de sector nauw verbonden met Aziatische, Amerikaanse en Afrikaanse producerende landen. Veel Nederlandse voedingsmiddelenproducenten werken voortdurend aan het verder verbeteren van duurzaamheid in internationale toeleveringsketens, zowel voor mens als milieu. De Nederlandse IMVO-convenanten vormen een unieke multi-stakeholder benadering, die bedrijven helpt due diligence te implementeren, zich voor te bereiden op de aankomende wetgeving en bovenal: om impact te maken in internationale toeleveringsketens. Daarvoor zijn naast Europese wetgeving ook Europese sectorafspraken nodig.

Lees artikel