Voor het vierde jaar rapporteren Nederlandse voedingsmiddelenproducenten over de staat van IMVO-risicomanagement, ook wel due diligence, binnen het bedrijf. De FNLI-jaarrapportage laat zien dat deelname aan het IMVO self-assessment door FNLI-leden aanzienlijk is gestegen.

De FNLI-jaarrapportage, die jaarlijks wordt uitgebracht in het kader van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen, laat een vergelijkbaar beeld zien met de vorige jaren. Wel is de deelname aan de rapportage door FNLI-leden aanzienlijk gestegen. Dit duidt er waarschijnlijk op dat leden het IMVO Convenant Voedingsmiddelen beter weten te vinden voor ondersteuning bij het toepassen van due diligence. Zij grijpen de monitoring aan om inzicht te krijgen in welke verbeterstappen er gezet kunnen worden om internationale toeleverketens te verduurzamen.

Actieve deelname convenantactiviteiten

Los van de deelname aan de monitoring participeerden FNLI-leden veel in de verschillende (door het convenant) georganiseerde activiteiten. Zo zijn er due diligence-trainingen georganiseerd in verschillende steden en hebben studenten van de HAS ketenanalyses uitgevoerd bij FNLI-bedrijven. Ook was er veel interesse in de online bijeenkomst 'Verduurzaming internationale toeleverketens: wat betekent toekomstige wetgeving?', waar ook de koppeling met het IMVO convenant is besproken.

Online IMVO self-assessment tool

Vorig jaar is voor leden van de FNLI en de Koninklijke Nederlandse Specerijenvereniging (KNSV) de IMVO Self-assessment Tool ontwikkeld. In het online self-assessment worden bedrijven bevraagd op de zes stappen van het due diligence-proces, waaronder het identificeren, prioriteren en aanpakken van risico’s in de keten. Om met name voedingsproducenten uit het mkb-segment handvatten te bieden voor IMVO ontvangen deze bedrijven een praktisch advies met vervolgstappen. Op de geïntegreerde kennisbank vinden gebruikers handige informatie in de vorm van factsheets en voorbeeldtemplates, ook zijn er nuttige webinars terug te kijken.

Aankomende wetgeving biedt kansen convenant

Bedrijven uit de voedingssector werken al vele jaren aan IMVO. Dit blijkt onder andere uit de vele bestaande sectorinitiatieven en het grote aanbod aan producten waarin duurzaam gecertificeerde grondstoffen zijn verwerkt. Nu er zowel op Europees en nationaal niveau wetgevende initiatieven op het gebied van duurzame productie worden ontwikkeld ligt er voor het convenant een kans om hierop in te spelen.