De Sociaal-Economische Raad heeft de jaarlijkse rapportage van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen gepubliceerd. Hieruit blijkt dat internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen leeft bij voedingsmiddelenbedrijven.

In deze tweede jaarrapportage staan de resultaten van de stappen die gezet zijn door de convenantpartijen op het gebied van IMVO-risicomanagement (due diligence). Ondanks de impact van COVID-19 hebben 105 bedrijven dit jaar over hun voortgang gerapporteerd. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de vorige periode.

FNLI-leden rapporteren sinds de ondertekening van het convenant jaarlijks over hun voortgang op de implementatie van IMVO-risicomanagement. De resultaten van het afgelopen convenantjaar zijn vastgelegd in het rapport “FNLI resultaten en activiteiten van het tweede jaar IMVO Convenant Voedingsmiddelen”. Aanvullend is dit jaar in opdracht van de FNLI een kwalitatieve sectorrapportage opgesteld met daarin inspanningen en resultaten in vier sectoren op het gebied van verduurzaming van de productie van grondstoffen.

Lees hier het persbericht van de SER.