Het IMVO-Convenant Voedingsmiddelen heeft voor het derde jaar haar voortgang gemeten. Steeds meer bedrijven in de sector onderschrijven het belang van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en hebben opnieuw goede stappen gezet.

Het IMVO-Convenant Voedingsmiddelen rapporteert hierover in de vandaag verschenen Jaarrapportage 2020-2021. In deze jaarrapportage staan de activiteiten en resultaten waaraan de convenantpartijen FNLI, KNSV, CBL, overheid en maatschappelijke organisaties hebben gewerkt. De partijen hebben in 2018 afgesproken om  te werken aan verduurzaming in internationale handelsketens in de voedingsmiddelensector. De FNLI ondersteunt samen met convenantpartners haar leden bij het toepassen van IMVO-risicomanagement (due diligence) binnen bedrijven.

De FNLI heeft het afgelopen jaar, samen met de KNSV en SER, gewerkt aan een online tool die bedrijven wegwijs maakt op het gebied van due diligence. Met behulp van het online self-assessment wordt voor bedrijven gemakkelijker inzichtelijk welke verbeterstappen zij nog kunnen zetten binnen de bedrijfsvoering. Met deze tool krijgen bedrijven de mogelijkheid zich voor te bereiden op toekomstige IMVO-wetgeving waar momenteel op zowel nationaal als Europees niveau aan gewerkt wordt.

De uitkomsten van de jaarlijkse monitoring zijn opgenomen in de FNLI Jaar- en Sectorrapportage. In dit rapport zijn, net als vorig jaar, ook bedrijfs- en sectorspecifieke casussen toegevoegd. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt dat het bedrijfsleven zich ook buiten het convenant inspant met due diligence. Dit jaar richten de voorbeelden van initiatieven zich op cashewnoten, rijst, cacao, koffie, palmolie en soja.

Met aanvullende vragen wordt zichtbaar welke prioritaire grondstoffen belangrijk zijn voor de FNLI-achterban, en uit welke gebieden deze voornamelijk gesourced worden. Bedrijven zijn gevraagd hierbij ook aan te geven of dit top-5 volume grondstoffen betreft: specerijen, soja, palmolie en citrusvruchten worden het meest ingekocht door deelnemende ondernemingen. Belangrijke inkoopgebieden van de geselecteerde grondstoffen zijn Indonesië, Brazilië en Italië.

De monitoring biedt weer voldoende aanknopingspunten om met de FNLI-leden en -branches en alle betrokken partijen verdere, doelgerichte stappen te zetten. Zij het gericht op een bepaalde regio, een grondstof of een due diligence-stap of -thema. De FNLI roept haar leden op om gebruik te maken van deze samenwerking en met behulp van de inzet en expertise van de convenantpartijen stappen te zetten in het verduurzamen van internationale toeleveringsketens.

IMVO Jaarrapportage convenant

IMVO sectorrapportage FNLI