De SER heeft vandaag de jaarrapportage 2021-2022 van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen gepubliceerd. Weer meer bedrijven deden mee aan de monitoring en de kennis van IMVO binnen bedrijven is vergroot door het geven van trainingen.

De partijen van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen hebben veel bereikt in het vierde jaar. Zo werden wereldwijd 50 experts opgeleid om risicoanalyses op het gebied van mensenrechten uit te voeren. Om de voortgang op het gebied van due diligence te monitoren is een self-assessment uitgevoerd door de leden van brancheverenigingen KNSV, FNLI en CBL. De resultaten zijn te lezen in de vierde jaarrapportage van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen.

Dat het IMVO-bewustzijn in de sector groeit, blijkt uit het feit dat 45 bedrijven het self-assessment voor het eerst hebben ingevuld. Ook communiceren dit jaar meer bedrijven publiekelijk over hun IMVO-beleid en inspanningen. Wel blijft het een uitdaging om alle bedrijven jaarlijks het self-assessment te laten invullen en kunnen veel bedrijven nog verbeteringen doorvoeren op het onderdeel ‘plan van aanpak’. Verder blijkt de bekendheid van klachtenmechanismes gegroeid bij mkb-bedrijven, zowel voor eigen medewerkers als voor ketenpartners. De monitoringresultaten laten de grote diversiteit in de sector zien. Dit vraagt om passende ondersteuning per branche.

Dankzij de monitoring wordt onder meer inzichtelijk waar bedrijven welke grondstoffen of producten vandaan halen. Als blijkt dat veel bedrijven dezelfde producten uit dezelfde landen halen, biedt dat kansen om risico’s gezamenlijk aan te pakken. - Anneloes Hodes, Beleidsadviseur Duurzaamheid FNLI

Lees ook de FNLI-jaar- en sectorrapportage die laat zien dat deelname aan het IMVO self-assessment door FNLI-leden aanzienlijk is gestegen in het vierde jaar van het convenant. 

Lees de IMVO Jaarrapportage