Dit weekeinde ontvingen wij het verdrietige bericht dat onze collega Geert de Rooij afgelopen vrijdag is overleden. Geert was al langere tijd ziek en zijn toestand is de afgelopen weken helaas snel achteruit gegaan. Geert is slechts 43 jaar geworden.

Geert is in 2007, in de beginjaren van de FNLI, in dienst getreden en heeft in ruim 13 jaar een groot stempel gedrukt op de FNLI. Hij is hét gezicht geworden van de FNLI op het gebied van voedselveiligheid en levensmiddelenwetgeving. Zijn rol werd in brede kring gezien en erkend, niet alleen binnen de achterban van de FNLI, maar zeker ook bij externe stakeholders en in Brussel, waar Geert actief was binnen FoodDrinkEurope.

In dezelfde periode heeft Geert ook het secretariaat gevoerd van de Nederlandse Vereniging van Consumptie-ijs fabrikanten. Daar was hij een graag geziene collega die als geen ander begreep dat het belangrijk is om te investeren in goede onderlinge relaties met en tussen de leden. En daar genoot hij met volle teugen van.

Geert was buitengewoon gedreven, ook op zijn vakgebied. Hij wist wat hij wilde, hij had zijn overtuigingen en kon daar zeker ook eigenwijs en een tikkie rechtlijnig in zijn.

Zijn expertise was groot en zijn netwerk evenzeer. Velen uit de achterban wisten hem te vinden als zich – soms acute – problemen voordeden op voedselveiligheidsgebied. Tijdens zijn ziekte is wel duidelijk geworden hoeveel relaties Geert waardeerden en oprecht met hem meeleefden. Dat heeft hem erg goed gedaan.

Bovenal was Geert voor ons, voor het team, een geliefde collega, niet alleen om wat hij kon maar om wie hij was. Altijd belangstellend en bereid om anderen te helpen. Zijn scherpe humor aan de lunchtafel en zijn onconventionele oplossingen voor de grote wereldproblemen op de vrijdagmiddagborrel zullen wij gaan missen.

Wij wensen zijn echtgenote Judith, hun kinderen Max en Vera, en al zijn dierbaren veel sterkte toe met dit verlies.

Namens alle FNLI-collega’s,

Cees-Jan Adema
Murk Boerstra

De familie van Geert heeft een condoleanceregister geopend op: www.memori.nl/gedenkplaats/geert-de-rooij-1.